Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa köpvillkor.

Företaget

HusochStuga.se drivs av Zidcore AB, organisations nr: 556888–2384
Adress: Tubavägen 1, 237 42 Bjärred
E-post: info@husochstuga.se
Vi innehar F-skattebevis.

Priser

Priserna på hemsidan visas inklusive moms. Aktuell momssats uppgår förnärvarande till 25%.  Alla varor säljs var för sig, även om det finns flera varor på en bild, säljs de styckevis om det inte uttryckligen står i varubeskrivningen att övriga varor på bilden ingår i varans pris.

Betalning

Betalningsavgifter

Vi erbjuder dig att betala mot Faktura eller via Förskottsbetalning. Samtliga alternativ är helt avgiftsfria hos oss, vilket innebär att det inte tillkommer några kostnader utöver varan/varorna och eventuell leveranskostnad.

Utöver dessa två alternativ erbjuder vi även Delbetalning vilken inte är avgiftsfri.

Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB (SveaWebPay). För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar (välj i så fall betalningsalternativet förskottsbetalning). Samtliga fakturor överlåts från HusochStuga.se till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar.

Delbetala din order upp till 120 månader

Svea Ekonomi AB erbjuder er att, efter godkänd kreditprövning som sker efter ni har fyllt i personuppgifterna i kassa och slutgodkänt beställningen, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Ett kontoavtal innebär att ni får en kredit som ni kan använda till inköp hos till Svea anknutna leverantörer. För varje tillfälle ni betalar till Svea så kan ni disponera motsvarande kreditutrymme som ni amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer ni enkelt genom att kryssa i det alternativ som passar er bäst. Ni åtar er att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att ni varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val ni gjort. Självklart kan ni betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra. Om ni vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden - den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill ni ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan ni kontakta Svea på telefon 08 – 51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea, om ni utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper ni i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad. Om ni inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för er räkning att betala era inköp hos HusochStuga.se. Har Du några frågor så kan du ringa 08 – 51 49 31 13 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10,000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.

Följande kostnader tillkommer vid Delbetalning:
Köp nu - betala om 3 månader: 95 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr i aviavgift
6 mån räntefritt: 95 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr i aviavgift
12 mån räntefritt: 95 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr i aviavgift
24 mån: 295 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr i aviavgift
36 mån: 295 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr i aviavgift
48 mån: 395 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr i aviavgift
60 mån: 395 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr i aviavgift
72 mån: 495 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr i aviavgift
120 mån: 495 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr i aviavgift

Förskottsbetalning

Totalsumman sätts in på bankgironummer 855-6086. Då pengarna är oss tillhanda skickas varan omgående, alternativt om du har valt att hämta varan själv har du nu möjlighet att hämta ut varan vid fabriken.

Vid beställningsvara, erfordras en handpenning motsvarande 25% av produktens totala värde (inkl frakt) inklusive moms. Handpenning avräknas från slutlikvid oavsett valt betalsätt.

Observera att bankernas hantering kan innebära ett par bankdagars fördröjning från betalningstillfället.

Leveranser

Avhämtning vid fabrik/grossist

Vi arbetar med ett flertal olika leverantörer och därmed är förutsättningarna för avhämtning olika. I dessa fall debiteras ingen fraktkostnad. Besked om vilka produkter som kan avhämtas direkt hos grossist/fabrik erhålls genom kontakt med oss på Husochstuga.se. I annat fall kan inte tillgänglighet och sortiment garanteras.

Leverans till närmaste terminal

Som alternativ till egen avhämtning vid fabrik/grossist erbjuder vi tillsammans med Schenker även leverans till din närmaste Schenkerterminal. HUSochSTUGA.se erbjuder fri frakt till önskad leveransadress eller närmaste Schenkerterminal för samtliga byggnader i sortimentet med golvyta understigande 30 kvm (se nedan undantag avseende Jabo). För byggnader överstigande 30 kvm offereras fraktpriset och denna fraktkostnad adderas på ordern i efterhand efter Ert godkännande. För samtliga produkter från leverantören Jabo tillkommer frakt. Aktuella fraktpriser visas direkt i kassan.

Om du som kund önskar leverans till annan speditörs terminal än Schenker kan viss extra kostnad tillkomma. Denna läggs efter ditt godkännande på ordern i efterhand när kostnaden fastställts. Om du som kund sedan önskar utkörning från terminal till önskad leveransadress, erbjuds detta alternativ mot ett tillägg. Om alternativet med utkörning från närmsta terminal till önskad leveransadress väljs av dig som kund, påförs kostnaden för detta din order i efterhand när kostnaden har fastställts och godkänts av dig som kund.

Leverans med kranbil

Leverans med kranbil avseende produkter från Jabo, ingår alltid i det fraktpris som visas i kassan innan utcheckning. För övriga varumärken sker leverans mot en extra kostnad för det fall att utkörning med kranbil väljs till. Debitering av kranbil sker i efterhand och inte direkt i samband med köp För närvarande debiteras en kostnad om 1200 kr inkl moms per timme för denna tjänst. Debitering startar när kranbil lämnar den kranbilsdepå som är närmast dig som kund och slutar då kranbil är åter på samma depå. För ytterligare information, ring oss på HUSochSTUGA.se på telefon 0771 – 40 70 60.

Leveransvillkor

Speditören ringer alltid minst 30 minuter innan leverans. För alla hemleveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg. Speditören bär inte upp gods utan levererar vid tomtgräns. Kunden ansvarar själv för att transportera godset från tomtgräns till vald plats på tomten/huset. Endast en avlastningsplats ingår. Är samtliga kolli max 2,4 meter långa så ställer speditören själv av kolli från lastbilen med hjälp av baklyften.

Vid avlastning måste varorna inspekteras av mottagare samt kvitteras. Fraktbolag ställer ej av gods utan kvittens av kund eller annan ansvarig mottagare. Det går att ange flera mottagare, till varje mottagare behöver vi ett telefonnummer. Om du inte är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. HusochStuga.se levererar ej till öar som saknar vägverkets bilfärjeförbindelse. I de fallen kan HusochStuga.se endast leverera till närmsta kaj/hamn. Kunden ansvarar själv för transport resterande sträcka. För palleverans med budbil, som har bakgavellift, krävs att avlastningsområdet är snöfritt och har betong eller asfaltbeläggning då avlastning sker med handtruck. Om sådant område saknas kan lossning ej ske och kund får då antingen själv ombesörja hemleverans alternativt hämta leveransen vid tillämplig depå.

Risken för varan övergår på kunden efter mottagandet.

OUTLÖST GODS

För outlöst gods tas följande avgifter ut.
Leveranser till DHL ServicePoint: Returfrakt 199 kr + administrationsavgift 150 kr.
Övriga leveranser: Den faktiska returfrakten + administrationsavgift 150 kr.
Samtliga priser i detta stycke är angivna inkl moms.

Transportskador

Köparen ansvarar för att undersöka att godset är felfritt. Eventuell transportskada skall anmälas direkt vid avhämtningstillfället. Anmäls inte skadan vid avhämtningstillfället ersätter inte fraktbolaget skadan.

Leveransförseningar

Vid leveransförseningar informeras du alltid om dessa. Du har som kund alltid rätt att häva köpet vid betydande leveransförseningar. Detta gäller ej beställningar av tillverkningsprodukter då ångerrätt ej gäller vid beställning av produkter som tillverkas mot beställning. HusochStuga.se förbehåller sig rätten till friskrivning från all ersättning till konsument gällande leveransförseningar.

Transportskador eller ej komplett leverans

Eventuella skador under transporten hem till dig står speditören för. Om du vid mottagandet mot förmodan skulle upptäcka att försändelsen är transportskadad, skall du genast på plats anmäla detta till speditören genom att anteckna detta på fraktsedeln. Kontrollera även att antalet gods verkar stämma med din beställning och anmäl eventuell avvikelse direkt till speditör och anteckna detta på fraktsedeln. Om speditören inte tar på sig skadeansvar, skall du kontakta vår kundtjänst. Detsamma gäller för eventuella dolda skador som upptäckts inom 10 dagar från mottagandet. Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten. Transportbolagen kan ta upp till 30 dagar på sig för att utreda transportskador och ej kompletta leveranser. Därefter tar HusochStuga.se ställning om ny vara skickas eller ej.

FELAKTIGHETER i LEVERANS

Husochstuga.se ersätter enbart direkta kostnader relaterade till leveransen eller brister däri. Inga indirekta kostnader relaterade till eventuella förseningar eller brister i leveransen ersätts. Exempel på direkta kostnader som ersätts skulle kunna vara frakt och transport för skadad del av leverans eller transportskador på levererat gods. Exempel på sådana indirekta kostnader som inte ersätts skulle kunna vara (men är inte begränsat till enbart dessa exempel), ersättningskrav från byggföretag beroende på försenad leverans eller att en byggnad inte hinner färdigställas under en pågående semester.

Öppet köp/returer

Privatperson

HusochStuga.se tillämpar Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp gäller följande: Kontakta oss via e-post till info@husochstuga.se inom 14 dagar och returnera beställningen inom 30 dagar efter det att du har mottagit beställningen eller en väsentlig del av densamma. Varan ska vara i oförändrat skick, dvs. oanvänd, obruten förpackning, ej förstörd eller skadad. Returnera varan i ursprungligt skick. Varan ska vara komplett, vilket innebär att brutna förpackningar eller delar av varan inte accepteras som retur.

Notera att reglerna kring öppet köp/ångerrätt inte är applicerbara på beställningar av tillverkningsprodukter då öppet köp/ångerrätt ej gäller vid beställning av produkter som tillverkas mot beställning.

Företag

Beställningar gjorda på HusochStuga.se är bindande. Detta innebär att ångerrätt eller öppet köp ej gäller.

Reklamation

Privatperson

Önskemål om reklamation skall delges oss inom skälig tid från då felet upptäckts. HUSochSTUGA.se tillämpar 1 års garanti på samtliga sina produkter om inget annat uttryckligen anges. Garanti gäller ej för slitdelar samt ej för fel som orsakats av felaktig montering och/eller felaktig användning av produkten. Är garantitiden utgången är det köparens ansvar att påvisa att felet redan fanns vid leveranstillfället. Konsumentköplagen samt andra tillämpliga lagar ger dig som kund viktiga rättigheter. För mer information se http://www.konsumentverket.se

Företag

Önskemål om reklamation skall delges oss inom skälig tid från då felet upptäckts. HUSochSTUGA.se tillämpar 1 års garanti på samtliga sina produkter om inget annat uttryckligen anges. Garanti gäller ej för slitdelar samt ej för fel som orsakats av felaktig montering och/eller felaktig användning av produkten. Är garantitiden utgången är det köparens ansvar att påvisa att felet redan fanns vid leveranstillfället. Köplagen och övriga tillämpliga lagar ger dig som näringsidkare vissa rättigheter och vid eventuell tvist så följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Information

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i information, priser samt bild och videomaterial på webbplatsen. Vi kan inte heller garantera att produktbilder och miljöbilder återger en varas exakta utseende samt beskaffenhet.

Giveaway

I de fall då en giveaway ingår i köpet skickas denna giveaway efter att fakturan är betald. Om varor returneras vilket i efterhand innebär att köpet inte längre är i tillräcklig omfattning för att uppfylla kraven för giveaway skall utdelad giveaway returneras.

Garantier

HUSochSTUGA.se tillämpar 1 års garanti på samtliga sina produkter om inget annat uttryckligen anges. Garanti gäller ej för slitdelar samt ej för fel som orsakats av felaktig montering och/eller felaktig användning av produkten.

Sekretess och säkerhet

I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

PUL (Personuppgiftslagen)

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du klickar på beställ vid beställning från vår webshop eller när du anmäler dig som kund hos www.HusochStuga.se godkänner du att vi lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning. Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas

HusochStuga.se behandlar alla personuppgifter konfidentiellt och använder dem endast vid kreditbedömning och vid våra kontakter med dig som kund.

Information om ODR

Läs mer om EUs regler för konsumenttvister och om tvistlösning (ODR) här. https://webgate.ec.europa.eu/odr/ 

Information om Black Friday och Cyber Monday

Priserna under Black Friday och Cyber Monday gäller endast under dessa dagar. Normala villkor gällande ångerrätt, reklamationsrätt och garantier gäller. Angivna rabatter är redan avdragna. Pga ökade volymer dessa dagar kan leveranstiderna förlängas.

Friskrivning

Husochstuga.se skall inte anses ha ansvar för någon skada som uppkommer till följd av felskrivning av tredje part oaktat att sådan information även kan finnas återgiven på denna sida.

Copyright

Innehållet på www.husochstuga.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt (§ 49 URL).

Stäng