Hem / Bastu

Bastu

Bastulave 2-pack
2 790 kr (2 990 kr)
Bastu Pekka utan bastupaket

Byggarea: 4,86 m2
Golvarea: 4,0 m2
Väggtjocklek: 44 mm

18 990 kr (19 990 kr)
Bastu Jorma utan bastupaket

Byggarea: 4,9 m2
Golvarea: 4,0 m2
Väggtjocklek: 44 mm

22 490 kr (23 990 kr)
Bastu Olli utan bastupaket

Byggarea: 4,4 m2
Golvarea: 4,0 m2
Väggtjocklek: 44 mm

23 990 kr (24 990 kr)

Bastu Mikko utan bastupaket

Byggarea: 5,15 m2
Golvarea: 3,8 m2
Väggtjocklek: 70 mm

23 990 kr (24 990 kr)
Bastu Pekka elektrisk

Byggarea: 4,4 m2
Golvarea: 4,0 m2
Väggtjocklek: 44 mm

24 990 kr (25 990 kr)
Bastu Jaakko utan bastupaket
Byggarea: 5,15 m2
Golvarea: 3,8 m2
Väggtjocklek: 70 mm
27 490 kr (28 990 kr)
Bastu Jorma elektrisk

Byggarea: 4,9 m2
Golvarea: 4,0 m2
Väggtjocklek: 44 mm

28 490 kr (29 990 kr)

Bastu Ville utan bastupaket
Byggarea: 5,15 m2
Golvarea: 3,8 m2
Väggtjocklek: 70 mm
28 990 kr (29 990 kr)
Bastu Folkbastun utan bastupaket
-11%

Byggarea: 12,2 m2
Golvarea 4 m2 + 4 m2 relax
Väggtjocklek: 44 mm

29 490 kr (32 990 kr)
Bastu Olli elektrisk

Byggarea: 4,4 m2
Golvarea: 4,0 m2
Väggtjocklek: 44 mm

29 990 kr (30 990 kr)
Bastu Mikko elektrisk
Byggarea: 5,15 m2
Golvarea: 3,8 m2
Väggtjocklek: 70 mm
29 990 kr (30 990 kr)

Bastu Ville elektrisk
-11%
Byggarea: 5,15 m2
Golvarea: 3,8 m2
Väggtjocklek: 70 mm
31 990 kr (35 990 kr)
Bastu Folkbastun elektrisk
-17%

Byggarea: 12,64 m2
Golvarea 4 m2 + 4 m2 relax
Väggtjocklek: 44 mm

32 490 kr (38 990 kr)
Bastu Vinja utan bastupaket

Byggarea: 15,1 m2
Golvarea 4 m2 + 4 m2 relax
Väggtjocklek: 44 mm

32 490 kr (33 990 kr)
Bastu Jaakko elektrisk

Byggarea: 5,15 m2
Golvarea: 3,8 m2
Väggtjocklek: 70 mm

33 490 kr (34 990 kr)

Bastu Paavo utan bastupaket

Byggarea: 15,1 m2
Golvarea 4 m2 + 4 m2 relax
Väggtjocklek: 44 mm

35 490 kr (36 990 kr)
Bastu Kivi utan bastupaket

Byggarea: 15,1 m2
Golvarea 4 m2 + 4 m2 relax
Väggtjocklek: 44 mm

35 490 kr (36 990 kr)
Bastu Relax utan bastupaket

Byggarea: 15,05 m2 (19,6 m2)
Golvarea: 14,7 m2
Väggtjocklek: 34 mm

35 490 kr (36 990 kr)
Bastu Pekka vedeldad
STORSÄLJARE!

Byggarea: 4,4 m2
Golvarea: 4,0 m2
Väggtjocklek: 44 mm

35 990 kr (36 990 kr)

Bastu Kivi elektrisk
-10%

Byggarea: 15,1 m2
Golvarea 4 m2 + 4 m2 relax
Väggtjocklek: 44 mm

38 490 kr (42 990 kr)
Bastu Vinja elektrisk

Byggarea: 15,1 m2
Golvarea 4 m2 + 4 m2 relax
Väggtjocklek: 44 mm

38 490 kr (39 990 kr)
Bastu Jorma vedeldad

Byggarea: 4,9 m2
Golvarea: 4,0 m2
Väggtjocklek: 44 mm

39 490 kr (40 990 kr)
Bastu Olli vedeldad

Byggarea: 4,4 m2
Golvarea: 4,0 m2
Väggtjocklek: 44 mm

40 990 kr (41 990 kr)

Bastu Ville vedeldad
-13%
STORSÄLJARE!
Byggarea: 5,15 m2
Golvarea: 3,8 m2
Väggtjocklek: 70 mm
40 990 kr (46 990 kr)
Bastu Mikko vedeldad
Byggarea: 5,15 m2
Golvarea: 3,8 m2
Väggtjocklek: 70 mm
40 990 kr (41 990 kr)
Bastu Paavo elektrisk

Byggarea: 15,1 m2
Golvarea 4 m2 + 4 m2 relax
Väggtjocklek: 44 mm

40 990 kr (42 990 kr)
Bastu Relax elektrisk

Byggarea: 15,1 m2 (19,6 m2)
Golvarea: 14,7 m2
Väggtjocklek: 34 mm

41 490 kr (42 990 kr)

Bastu Urho utan bastupaket 44mm

Byggarea: 14,4 m2
Golvarea 4,9 m2 + 4,9 m2 relax
Väggtjocklek: 44 mm

42 990 kr (45 990 kr)
Bastu Folkbastun vedeldad
-13%

Byggarea: 12,64 m2
Golvarea 4 m2 + 4 m2 relax
Väggtjocklek: 44 mm

43 490 kr (49 990 kr)
Bastutunna Eco vedeldad med halvt fönster
Byggarea: 4,82 m2
Antal personer: 4 st 
Väggtjocklek: 42 / 28 mm
43 990 kr (45 990 kr)
Bastu Jaakko vedeldad
Byggarea: 5,15 m2
Golvarea: 3,8 m2
Väggtjocklek: 70 mm
44 490 kr (45 990 kr)

1 2 Nästa »

Stäng